inloggen

registreren

Nieuwe gebruiker? Klik op registreren om u aan te melden.

U kunt registreren door uw e-mailadres en een wachtwoord in te vullen. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor verzending van uw loonberekening. Vul daarom een geldig e-mailadres in. Klik vervolgens op 'aanmelden'.

Let op, het wachtwoord moet minimaal een hoofdletter bevatten, kleine letter, één (1) getal en een bijzonder teken (!@#$%&)

e-mailadres

Wachtwoord

wachtwoord (nogmaals)

Lees hier de algemene voorwaarden.

dit vak niet invullen

Algemene voorwaarden

Door gebruik van deze app geeft u aan in te stemmen met alle bepalingen, voorwaarden en aanduidingen zoals in deze tekst staan beschreven.

Privacy

VNB Loonberekening slaat de informatie op die benodigd is voor het functioneren van de app. Dit betekent dat zaken zoals uw e-mail adres, uw loonschaal- en trede en het aantal uren dat u per week werkt door ons opgeslagen worden. De opgeslagen gegevens worden indien nodig gebruikt om u gericht informatie toe te sturen over de werking van de app.Wij geven, delen, verkopen of dragen geen persoonlijke informatie over aan derden, behalve als dit wettelijk verplicht is.

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij besteed hebben aan de werking van de app, is het mogelijk dat deze onvolledige of onjuiste berekeningen of informatie bevat. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de app. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de app verkregen is.